MUDr. JANA VAŇKOVÁ

Konzultace +  celostní  návrh řešení zaslaný na email 

Konzultace  (90 min) + sestavení celostního návrhu řešení zaslaného na email  je jednorázová forma služby a  jsou určeny pro:

  • děti i dospělé, kteří chtějí např. zhodnotit stravovací  režim včetně pitného , pohybovou aktivitu, chtějí vědět, jaké jsou vhodné a nevhodné potraviny….
  • pro klienty, kteří trpí funkčními obtížemi, onemocněním, jak je např. hypertenze, dna, celiakie, diabetes mellitus, laktózová intolerance,  histaminové intolerance, potravinové senzitivity alergie, ekzémy,  autoimunitní onemocnění  a další) . Chtějí se poradit jak se chovat, aby se zmírnily potíže a předešlo zdravotním  komplikacím. 
  • všechny co chtějí probrat jakékoliv téma z oblasti výživy
  • tato forma zahrnuje sestavení  celostního návrhu řešení daného problému

Cena 2700,- Kč