MUDr. JANA VAŇKOVÁ

InBody 230

InBody je přístroj, pro zjištění kompozice a složení našeho těla. Je to jeden z nejpřesnějších analyzátorů lidského těla. Velmi pomáhá při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity. Pravidelná měření s hodnocením výsledků  jsou pro klienty velkým motivačním prvkem.

Na přístroji nelze měřit osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy.

Analýza těla na InBody je určena:InBody 230

 • pro všechny, kdo chtějí znát svou kompozici těla
 • pro ty klienty, kteří se rozhodli, že začnou redukovat svou váhu
 • pro klienty, kteří redukují nebo zvyšují svou hmotnost – z výsledků opakovaných měření klient vidí, zda hubne správně z tukové tkáně a zda mu neubývá svalová hmota – InBody graficky zobrazuje historii složení těla
 • pro lidi co drží nejrůznější diety (nemusí být redukční)
 • pro klienty, kteří mají problémy s edémy, otoky, zadržováním vody
 • pro sportovce – optimalizace tréninku
 • pro lidi nemocné nebo v rekonvalescenci – zda nedochází k úbytku svalové hmoty, zda je dostatečné množství vody v těle
 • ženy v menopauze – zjištění množství minerálů
 • pro děti i seniory

 

230 plakát malýJak pracuje InBody?

Měření probíhá pomocí technologie DSM-BIA = přímo rozdělující více-frekvenční – bioelektrická impedanční analýza. Tělem klienta prochází přes elektrody elektrický proud nízké intenzity, kterému kladou různé tkáně našeho těla různý odpor. Nejmenší odpor pak kladou tkáně s vyšším obsahem vody – např. svalová tkán s přibližně 73% vody, nejhůře pak proud prochází tukovou tkání.  Z tohoto je pak čerpáno při analýze.  

InBody rozdělí tělo do pěti odlišných útvarů 2 ruce, 2nohy a trup. Každý tento útvar je zvlášť změřen elektrickým impulzem, tudíž je lidské tělo detailně zmapováno. Rozbor je prováděn ve více frekvencích zaručujících maximální přesnost a možnost změřit i takové parametry jako je nitrobuněčná (proud o vyšší frekvenci projde i přes buněčnou membránu) a mimobuněčná voda.

Základní analýza na InBody obsahuje parametry:

 • hmotnost
 • celková tělesná voda, množství tuku v těle, procentuální podíl tělesného tuku,
 • množství kosterního svalstva, bez-tuková hmota
 • BMI, poměr pasu k bokům (WHR)
 • doporučení minimální kalorické potřeby (BMR) – bazální metabolismus je množství energie vydané naším tělem v klidovém stavu v teplotně neutrálním prostředí a na lačno. Je to energie potřebná k funkci životně důležitých orgánů, jako je srdce, plíce, mozek, nervový systém, játra, ledviny, další vnitřní orgány, svaly… BMR zdravého člověka tvoří kolem 70% celkové energetické potřeby a stoupá s množstvím svalové tkáně – takže každý pravidelný pohyb pak zvyšuje tento bazální metabolismus. BMR se snižuje s věkem a se ztrátou svalové hmoty.
 • měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť – měření probíhá zvlášť v horní pravé, v horní levé končetině, dolní levé a dolní pravé končetině a v trupu. Výsledkem je množství svalové hmoty a tukové tkáně v těchto jednotlivých částech a informace o vyváženosti postavy.
 • cvičební plán – přístroj přímo vám vyhodnotí, kolik spálíte energie při různých formách pohybu
 • cílová váha

Komplexní analýza pak s pomocí programu body Vision obsahuje parametry:

 • celková tělesná voda rozdělená na vodu nitrobuněčnou a mimobuněčnou, též i v jednotlivých částech těla (horní, dolní končetiny, trup)
 • index retence celkové vody – hodnota signalizující možný edém, otok, poruchy lymfatického systému
 • množství útrobního – viscerálního tuku, který se hromadí v dutině břišní, při zvýšeném množství utlačuje orgány, prorůstá do nich. Tento tuk je metabolicky aktivní – zvyšuje hladinu triglyceridů v krvi, zvyšuje množství LDL cholesterolu, snižuje citlivost inzulinových receptorů, produkuje řadu látek negativně ovlivňující zdraví. Je jedním z hlavních  rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.
 • celková hmotnost kosterních, nekostních minerálů
 • celková hmotnost buněčné hmoty v těle= aktivní hmotnost těla
 • proteiny a beztuká hmota
 • detailnější hodnocení svalové a tukové tkáně, svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento kosterní svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • u dětí růstový diagram
 • tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • historie tělesného složení – grafické znázornění průběhu úpravy váhy

Vzor výsledků měření na InBody 230:

Vzor výsledků měření na InBody 230

Základní analýza měření děti  3 – 15 let

Základní analýza měření děti 3 – 15 let